Informujemy, że serwis wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być zarządzany poprzez ustawienia przeglądarki.

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Pacjenci.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Olechowska-Rytel Alicja Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "NOVAALDENT" z siedzibą w ul. Braci Gierymskich 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471404455, reprezentowana przez dr Alicję Olechowską-Rytel.
 • Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować piszą na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub standardowo na adres podany w pkt. 1.
 • Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą w celu profilaktyki oraz opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania udzielaniem tych usług na podstawie art. 9 ust. 2h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Przekazywanie przez Pacjentów danych osobowych ma charakter obowiązkowy, a przetwarzanie przez Administratora następuje m. in. na podstawie następujących przepisów prawa: • art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 617); • art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.); • art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.).
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące takie jak NFZ, firmy protetyczne, obsługa informatyczna na podstawie stosownych umów.
 • Dokumentacja medyczna Pacjentów, w tym przetwarzane w dokumentacji dane osobowe są przechowywanie przez okres 20 lat zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), z wyjątkami wymienionymi w ww. przepisie.
 • Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Pacjent ma prawo upoważnić w pisemnych oświadczeniach, wskazane przez siebie osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych i (lub) do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
 • Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Dane osobowe Pacjentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.